Vol 3, No 2 (2017)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

SECTION "EDUCATION"

Anna Chepelyuk, Roman Kushnir, Iryna Zhukova
1.1-1.6
Olena Bezlutska
1.7-1.12

SECTION "ARTS"

Marina Zaytseva
PDF
2.1-2.15
Alexander Opanasiuk
PDF
2.16-2.30

SECTION "LANGUAGES"

Olexiy Borysov
3.1-3.5

SECTION "SPORTS"

Natalia Chukhlantseva, Artem Chukhlantsev
4.1-4.11
Serhij Pakulin, Konstantin Ananchenko, Yevhen Ruchka
4.12-4.23

SECTION "ECONOMICS"

Halyna Yamnenko
5.1-5.7
Mychajlo Holubka
PDF
5.8-5.14

SECTION "PHILOSOPHY"

Aleksandr Kulieshov
PDF
6.1-6.6

SECTION "TECHNICS"

Janа Bachinska
7.1-7.10