Vol 7, No 6 (2021)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

SECTION "LAW AND SECURITY"

Vitaliy Hudyma
1001-1009
Abel Bennett Holla
PDF
1010-1015
Oleg Kreminskiy, Lyubov Omelchuk
1016-1023
Olena Kuzmenko, Artem Shakhvorost
1024-1032
Andrii Pravdiuk
PDF
1033-1042
Valentyn Serdiuk, Valentyn Liubarskyi, Ruslan Skrynkovskyy
1043-1048
Ruslan Skrynkovskyy, Myroslav Kovaliv, Andriy Pryveda, Mariana Khmyz, Sviatoslav Kniaz, Dmytro Pavlov
1049-1057

SECTION "ECONOMICS"

Muhammad Umar, Oyediran Olufemi Oyeleke, Moses Adegbile Adeleke, Sulaiman Adekunle Ojeniyi
PDF
2001-2005
Serhei Kalchenko, Serhei Karman, Aleksandr Arabadzhyiskyi
2006-2012

SECTION "SOCIAL WORK AND COUNSELLING"

Tetyana Semigina, Anna Kachmaryk, Olena Karagodina
PDF
3001-3011

SECTION "LANGUAGES"

Nurlana Nizami kyzy Imanova
4001-4006