Vol 5, No 3 (2019)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

SECTION "PHILOSOPHY"

Tetiana Drozdova
1001-1009
Aleksandr Kulieshov
PDF
1010-1016

SECTION "LAW AND SECURITY"

Maria Gordeychuk
2001-2007

SECTION "TECHNICS"

Yevhen Sklyarenko, Leonid Vorobiov
3001-3010

SECTION "CHEMISTRY"

Douglas Vieira Thomaz, Edson Silvio Batista Rodrigues, Isaac Yves Lopes de Macedo
PDF
4001-4007

SECTION "ECONOMICS"

Nataliia Pochernina, Tetiana Krasnoded
5001-5010
Ruslan Skrynkovskyy, Lyubomyr Sopilnyk, Fedir Horbonos, Sviatoslav Kniaz, Nataliia Pavlenchyk, Volodymyr Yuzevych
PDF
5011-5017