Vol 1, No 2-3 (2015)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Русский)

Table of Contents

SECTION "ECONOMICS"

Andrey Kataev
2.1-2.20
Svetlana Oberemok
2.21-2.34
Elizaveta Klyuyeva
2.35-2.40
Oksana Bolotnaya
2.41-2.56
Katerina Korzhenko
2.57-2.66
Yuliya Pereyaslova, Elena Hrebenyukova, Elizabeth Rasskazova
3.1-3.21