The Optimal Level of Tax Burden on Payroll: Estimation and Prospects

Эльдар Рушанович Кудряков

Abstract

This article examines citizens’ income taxation and institutional framework for charging a unified social tax as well as prospects for their development as a result of tax system reform in Ukraine.

The study determines the optimal level of tax burden on the payroll to enable both maximizing budget revenues and reducing shadow income level.

It also reveals the relationship between excessive taxation of payroll and the high level of the shadow economy resulted from inefficiency of existing tax rates and charging a unified social tax.

Keywords


Income tax, a unified social tax, tax system reform, shadow economy.References


Список інформаційних джерел (за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

1. Юшко С. В. Навантаження на фонд оплати праці суб’єктів господарювання як чинник тінізації доходів громадян / С. В. Юшко // Фінанси України. – 2013. – № 2. – С. 32-45.

2. Насіров Р. М. Реформування податкової системи України / Р. М. Насіров // Фінанси України. – 2015. – № 3. – С. 7-17.

3. Рябушка Л. Б. Науково-методичний підхід до оцінки рівня тінізації доходів населення / Л. Б. Рябушка, Д. В. Бондаркова // Ефективність державного управління. – 2014. – Вип. 39. – С. 457-466.

4. Швабій К. І. Пріоритети реформування податку на доходи фізичних осіб у сучасних умовах / К. І. Швабій. // Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право). – 2013. – № 2. – С. 50-54.

5. Коновалова О. В. Аналіз податкового навантаження та його вплив на стан економіки України / О. В. Коновалова, І. Лохвицька. // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10(1). – С. 1-8.

6. Соколовська А. М. Шляхи реформування податкової системи України / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2014. – № 12. – С. 103-121.

7. Кізима А. Я. Прогнозування і планування надходжень податку на додану вартість: теорія і практика / А. Я. Кізима, І. А. Крисоватий // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Економіка. – 2011. – Вип. 16. – С. 51-57.

8. Feige E. The Dynamics of Currency Substitution, Asset Substitution and De facto Dollarization and Euroization in Transition Countries / E. Feige // Monetary Policy and Currency Substitution in the Emerging Markets : materials of the Eighth Dubrovnik Economic Conference, 27–29 June 2002, Dubrovnik / The Croatian National Bank. – Dubrovnik, 2002. – P. 1-35.

9. Rose-Ackerman S. Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform / S. Rose-Ackerman. – Cambridge : Cambridge University Press, 1999. – 282 p.

10. Доходи бюджету України [Електронний ресурс] : відомості // Ціна держави : [сайт проекту]. – Режим доступу: http://cost.ua/budget/revenue. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

11. Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року [Електронний ресурс] / [І. Л. Райнін та ін.] // Харківська обласна державна адміністрація : [офіційний сайт]. – Режим доступу: http://goo.gl/cVvIVd. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

12. У січні платники Центральної ОДПІ м. Харкова сплатили 44,3 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб [Електронний ресурс] : оперативна інформація // Територіальні органи ДФС у Харкіській області : офіційний портал. – Режим доступу: http://kh.sfs.gov.ua/media-ark/local-news/238145.html. – Станом на 24.02.2016. – Назва з екрана.

13. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

14. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс] : Закон України від 8 липня 2010 р. № 2464-VI // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

15. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування [Електронний ресурс] : Закон України від 9 липня 2003 р. № 1058-IV // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1058-15. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

16. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття [Електронний ресурс] : Закон України від 2 березня 2000 р. № 1533-III // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1533-14. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

17. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс] : Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1105-14. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

18. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності [Електронний ресурс] : Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://goo.gl/CIMEJO. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

19. Единый социальный взнос [Электронный ресурс] // Минфин : финансовый портал. – Режим доступа: http://index.minfin.com.ua/index/social. – По состоянию на 01.03.2016. – Загл. с экрана.

20. Єдиний соціальний внесок. Пенсійний фонд [Електронний ресурс] : відомості // Ціна держави : [сайт проекту]. – Режим доступу: http://cost.ua/budget/revenue/pension. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

21. Валовой внутренний продукт Украины в 2015 [Электронный ресурс] : информация // Минфин : финансовый портал. – Режим доступа: http://index.minfin.com.ua/index/gdp. – По состоянию на 21.12.2015. – Загл. с экрана.

22. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування [Електронний ресурс] : історія змін до Закону України // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://goo.gl/ubSahV. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

23. Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування [Електронний ресурс] : історія змін до Закону України // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2213-14/card4#History. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

24. Кукуруза Г. Почему растет теневая экономика. И как с ней должно бороться государство [Электронный ресурс] / Г. Кукуруза // Forbes. – 2015. – 17 августа. – Режим доступа: http://goo.gl/OCT4nK. – Загл. с экрана.

25. Тенденції тіньової економіки в Україні за 9 місяців 2015 р. [Електронний ресурс] : [звіт] // Міністерства економічного розвитку. – Режим доступу: http://goo.gl/Qc92rS. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

26. Про податок з доходів фізичних осіб [Електронний ресурс] : Закон України від 22 травня 2003 р. № 889-IV // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/889-15. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

27. Податковий Кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

28. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році [Електронний ресурс] : Закон України від 24 грудня 2015 р. № 909-VIII // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/909-19. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

29. Науковці НІСД взяли участь в обговоренні податкової реформи [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1750. – Станом на 09.02.2015. – Назва з екрана.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 E. Kudryakov

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/