Vol 4, No 6 (2018)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

SECTION "TECHNICS"

Yana Bachynska
1001-1008
Vitalij Babak, Leonid Vorobiov, Leonid Dekusha, Valentin Volkov, Zinaida Burova, Oleg Dekusha, Svitlana Kovtun
1009-1019

SECTION "AGRICULTURE"

Olena Speranska, Nataliia Derevyanko, Oksana Кobets
2001-2006

SECTION "PHILOSOPHY"

Aleksandr Kulieshov
PDF
3001-3006

SECTION "ECONOMICS"

Bashir Baba, Shafie Mohamed Zabri, Ahmad Kaseri
PDF
4001-4015

SECTION "LAW AND SECURITY"

Oleksii Ostapenko, Leontii Chystokletov, Ruslan Skrynkovskyy, Oleksandra Khytra, Leonid Ostapenko
5001-5009

SECTION "EDUCATION"

Kateryna Gnatenko, Julia Kovalenko
6001-6006