Areas of improvement of tax adjustment of industrial enterprises

Ольга Сергіївна Абрамова

Abstract

This article summarizes the scientific approaches and practical experience in theoretical and institutional framework of fiscal management industry. The basic problems in the fiscal management system, the tax regulation methods of large taxpayers are shown. Opportunity is grounded to stimulate the enterprises activity in the directions of tax rates differentiation, tax exemptions and tax credit.

Keywords


taxes, tax regulations, industry, taxation, state influence.References


Список інформаційних джерел (за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

1. Василик О. Д. Податкова система України : навч. посіб. / О. Д. Василик. – Київ : Поліграфкнига, 2004. – 478 с.

2. Динаміка інвестиційного клімату країн східної Європи – досвід для України [Електронний ресурс] : публікація / Д. Покришка, О. Бабанін, В. Шкадюк // Національний інститут стратегічних досліджень : єдиний портал органів виконавчої влади. – Режим доступу: http://goo.gl/wprCMX. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

3. Іванов Ю.Б. Податковий менеджмент : навч. посіб. / Ю. Б. Іванов [та ін.]. – Київ : Знання, 2008. – 525 c.

4. Крисоватий І. А. Можливості застосування в Україні позитивів міжнародного досвіду податкового регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності / І.А. Крисоватий // Бізнесінформ. – 2013. – № 10. – С. 347-350.

5. Маліков В. В. Розробка стратегії податкового планування на підприємстві / В. В. Маліков, О. С. Абрамова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – №2(3). – 2012. – С. 13-17.

6. Нагорняк Г. Проблеми податкового регулювання в Україні та шляхи їх вирішення / Г. Нагорняк, Ю. Вовк // Галицький економічний вісник. – 2010. – №2(27). – С. 140-152.

7. Податкова система : навч. посіб. / [В. Г. Баранова та ін.] ; за ред. В. Г. Баранової. – Одеса : ВМВ, 2014. – 344 с.

8. Рудь О. В. Оцінка податкових систем у структурі міжнародних індексів конкурентоспроможності економіки / О. В. Рудь // Сталий розвиток економіки. – №3 (2012). – С. 48-53.

9. Цуркан І. М. Стимулювання економічного розвитку промислових підприємств засобами податкового регулювання / І. М. Цуркан // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2006. – Вип. 12. – С. 261-267.

10. Центр гуманитарных технологий [Електронний ресурс] : экспертно-аналитический портал. – Режим доступа: http://gtmarket.ru. – По состоянию на 01.03.2016. – Загл. с экрана.

11. Ukraine [Competitiveness 2015-2015] [Electronic resource] : information // World Economic Forum : [site]. – Mode of access: http://goo.gl/u4fnaK. – Viewed 01.03.2016. – Title from screen.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 O. Abramova

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/