Fundamentals of establishment of the European model of implementation of copyright and related rights of national scientific and educational staff

Татьяна Владимировна Полевая

Abstract

National higher education system has considerable scientific and educational potential. In higher education the educational process and scientific research are interrelated, and the scientific and teaching staff are the main participants of intellectual creative activity, that creates scientific works. Declaratively the state creates conditions for motivation (encouragement) of scientists’ creativity, but universities generally do not pay compensation to the authors (performers) for using the results of their intellectual activity, which indicates the absence of civilized mechanism of implementing the rights in this area. It is also an indicator of the absence of effective methods of copyright protection by the state. The study does not cover all the aspects of the target problem, because the prospect of the further study is seen in the matters, related to the emergence and implementation of copyright in higher education.

Keywords


Office work, scientific and teaching staff, creative activity, copyright, higher educational establishment.References


Список інформаційних джерел (за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

1. Трофимишина А. О. Змістові особливості уявлень про інтелектуальну власність викладачів ВНЗ [Електронний ресурс] / А. О. Трофимишина // VuzLib – Інформаційний портал. – Режим доступу: http://goo.gl/fkUGk4. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

2. Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://goo.gl/PXYkjR. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

3. Гаркуша Н. М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / Н. М. Гаркуша, Т. В. Польова ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків : ХДУХТ, 2013. – 162 с.

4. Кашинцева О. Авторське право на науковий твір у сфері медицини : етичні та творчі аспекти виникнення / О. Кашинцева // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 6. – С. 19-26.

5. Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : Закон України від 23 грудня 1993 р. №3792-XII // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://goo.gl/LrNHGw. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

6. Лі А. Зміст інтелектуальної власності у сфері освіти [Електронний ресурс] / А. Лі // Реформування змісту системи освіти України : [сторінка проекту «Спадщина» у соціальній мережі Facebook]. – Режим доступу: https://goo.gl/nLX5o2. – Станом на 29.06.2013. – Назва з екрана.

7. Интеллектуальная собственность университета : создание, правовая охрана и управление / В. А. Иванов [и др.]. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2012. – 58 с.

8. Гражданский Кодекс РФ [Электронный документ] : Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ // Консорциум «Кодекс» – Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – Режим доступа: http://goo.gl/2ULrxi. – По состоянию на 01.03.2016. – Загл. с экрана.

9. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://goo.gl/kNgYqf. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

10. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав [Електронний ресурс] : постанова Пленуму Верховного Суду України від 04 червня 2010 р. № 5 // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://goo.gl/75707U. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

11. Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 72 // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://goo.gl/ERZQlW. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

12. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://goo.gl/3RhL8N. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

13. Дмитрієв В. Розрахунок вартості навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / В. Дмитрієв // Всеукраїнська експерта мережа. – Режим доступу: http://goo.gl/XLZuDg. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

14. Лі А. Інтелектуальна власність викладачів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / А. Лі // Артур Арно : [сторінка персоналії у соціальній мережі Facebook]. – Режим доступу : https://goo.gl/hbEB5m. – Станом на 05.09.2014. – Назва з екрана.

15. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://goo.gl/5cDPjF. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.

16. Єпіфанова Ю. С. Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ю. С. Єпіфанова. – Х., 2010. – 16 с.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 T. Polyova

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/