Investment attractiveness of Ukraine: problems and solutions

Ирина Александровна Онищенко

Abstract

The article describes basic questions of the investment climate and investment attractiveness of Ukraine. Investment Attractiveness Index is analyzed by the methodology of European Business Association. The main advantages of Ukraine that attract foreign investors are revised. The article applies the comprehensive approach to study the problems hindering the increase of investment attractiveness of Ukraine. It determines the ways of solving the problems associated with deterring investment development.

Keywords


Investments, investment attractiveness, investment climate, Investment Attractiveness Index, funding.References


Список інформаційних джерел (за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

1. Бланк И. А. Управление инвестициями предприятия / И. А. Бланк. – Киев : Ника-Центр, Эльга, 2003. – 480 с.

2. Гайдуцький А. П. Оцінка інвестиційної привабливості економіки / А. П. Гайдуцький // Економіка і прогнозування. – 2004. – № 4. – С. 3-7.

3. Погріщук Б. Методологія дослідження інвестиційних процесів в Україні: стан і напрямки розвитку / Б. Погріщук, В. Козловський // Наука молода. – 2007. – № 7. – С. 125-130.

4. Кулініч Т. В. Інвестиційна привабливість України та можливі шляхи її підвищення у сучасних умовах / Т. В. Кулініч, М. А. Мричко // Вісник Національного університету «львывська полытехныка». – 2013. – № 754. – С. 34-40.

5. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн ЄС в економіці України [на 01.07.2015] [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу: https://goo.gl/qXSQo5. – Станом на 01.02.2016. – Назва з екрана.

6. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом / А. А. Пересада. – Київ : Лібра, 2002. – 472 с.

7. Шкодіна І. В. Інституційні проблеми функціонування фондового ринку України / І. В. Шкодіна // Збірник наукових статей «Вісник Університету банківської справи НБУ». – 2014. – № 1(19). – С. 52-58.

8. Індекс інвестиційної привабливості України [2015] [Електронний ресурс] // European Business Association. – Режим доступу: http://goo.gl/JZfAU6. – Станом на 15.04.2015. – Назва з екрана.

9. Іващенко М. В. Економічні наслідки «відкату» як форми рентоорієнтованої поведінки / М. В. Іващенко, І. В. Шкодіна, І. В. Карпова // Бізнес-Інформ. – 2015. – № 1. – C. 15–20

10. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс] : офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua. – Станом на 01.03.2016. – Назва з екрана.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 I. Onishchenko

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/