Author Details

Hula, Volodymyr, Leonid Yuzkov Khmelnytsky University of Management and Law, Ukraine